Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69160

Sist oppdatert: 2017-06-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 487 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i Stortingets forretningsorden mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9818 21. jun 2017 Forslag nr. 11 på vegne av SV. Nei 3% (3/100) 97% (97/100) 41% (69/169)
9819 21. jun 2017 Forslag nr. 10 på vegne av SV. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
9820 21. jun 2017 Forslag nr. 12 og 13 på vegne av V. Nei 5% (5/100) 95% (95/100) 41% (69/169)
9821 21. jun 2017 Forslag nr. 14 på vegne av V. Nei 8% (8/100) 92% (92/100) 41% (69/169)
9822 21. jun 2017 Forslag nr. 6 - 8 på vegne av Sp. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
9823 21. jun 2017 Forslag nr. 9 på vegne av Sp. Nei 14% (14/100) 86% (86/100) 41% (69/169)
9824 21. jun 2017 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av KrF. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
9825 21. jun 2017 Forslag nr. 3 på vegne av KrF. Nei 11% (11/100) 89% (89/100) 41% (69/169)
9826 21. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av . Nei 34% (34/99) 66% (65/99) 41% (70/169)
9827 21. jun 2017 Stor bokstav A, romertall I § 14 nr. 2 og § 14 nr. 8 om plassering av saksområdet regional planlegging Ja 52% (52/100) 48% (48/100) 41% (69/169)
9828 21. jun 2017 Stor bokstav A, romertall I § 27 tredje ledd nytt tredje og fjerde punktum Ja 51% (51/100) 49% (49/100) 41% (69/169)
9829 21. jun 2017 Stor bokstav A, romertall I § 52 første ledd første punktum Ja 96% (95/99) 4% (4/99) 41% (70/169)
9830 21. jun 2017 Resten av stor bokstav A romertall I, samt romertall II Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
9831 21. jun 2017 Stor bokstav B Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)