Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69153

Sist oppdatert: 2017-06-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 488 S (2016-2017)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomité

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9772 21. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)