Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69110

Sist oppdatert: 2018-03-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 146 L (2016-2017), Innst. 173 L (2017-2018), Lovvedtak 36 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10431 15. mar 2018 Forslag nr. 3 på vegne av SV. Nei 10% (10/98) 90% (88/98) 42% (71/169)
10432 15. mar 2018 Forslag nr. 1, § 26 a, på vegne av H og FrP. Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)
10433 15. mar 2018 Resten av forslag nr. 1 på vegne av H og FrP. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
10434 15. mar 2018 Stor bokstav A romertall I § 26 a Ja 91% (90/99) 9% (9/99) 41% (70/169)
10435 15. mar 2018 Resten av stor bokstav A, samtlige gjenstående romertall og paragrafer Ja 57% (57/100) 43% (43/100) 41% (69/169)
10436 15. mar 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 56% (55/98) 44% (43/98) 42% (71/169)
10437 15. mar 2018 Forslag nr. 2 på vegne av H og FrP. Ja 85% (85/100) 15% (15/100) 41% (69/169)
10438 15. mar 2018 Forslag nr. 4 på vegne av A, Sp og KrF. Ja 57% (57/100) 43% (43/100) 41% (69/169)
10439 15. mar 2018 Stor bokstav B. Ja 58% (58/100) 42% (42/100) 41% (69/169)
10440 15. mar 2018 Forslag nr. 5 på vegne av A, Sp, SV, KrF, MDG og R. Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)