Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69109

Sist oppdatert: 2018-04-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 38 (2016-2017), Innst. 187 S (2017-2018)

Beskrivelse: IKT-sikkerhet - Et felles ansvar

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10572 10. apr 2018 Forslag nr. 10 på vegne av SV. Nei 7% (7/99) 93% (92/99) 41% (70/169)
10573 10. apr 2018 Forslag nr. 6, 8 og 9 på vegne av Sp og SV. Nei 18% (18/99) 82% (81/99) 41% (70/169)
10574 10. apr 2018 Forslag nr. 1 - 5 på vegne av A og SV. Nei 37% (37/99) 63% (62/99) 41% (70/169)
10575 10. apr 2018 Forslag nr. 7 på vegne av Sp og SV. Nei 46% (45/98) 54% (53/98) 42% (71/169)
10576 10. apr 2018 romertallene II, III, IV, VII, VIII, IX og X. Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)
10577 10. apr 2018 romertallene I, V, VI og XI. Ja 54% (53/99) 46% (46/99) 41% (70/169)
10578 10. apr 2018 Romertall XII. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)