Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69098

Sist oppdatert: 2017-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: lovsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 459 L (2016-2017), Lovvedtak 123 (2016-2017)

Beskrivelse: Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (avkortning av kapitalinntekter)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9436 13. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9437 13. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)