Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69077

Sist oppdatert: 2017-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:12 (2016-2017), Innst. 486 S (2016-2017)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9749 20. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
9750 20. jun 2017 romertallene I, II, III, IV, V, VI og VII. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9751 20. jun 2017 Romertall VIII. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)