Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69059

Sist oppdatert: 2017-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 145 LS (2016-2017), Innst. 457 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9433 12. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)