Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 69055

Sist oppdatert: 2018-02-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 40 (2016-2017), Innst. 108 S (2017-2018)

Beskrivelse: Eksport av norske velferdsytelser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10378 1. mar 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)