Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68988

Sist oppdatert: 2018-01-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:10 (2016-2017), Innst. 57 S (2017-2018)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10244 18. jan 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)