Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68927

Sist oppdatert: 2017-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 140 S (2016-2017), Innst. 468 S (2016-2017)

Beskrivelse: Finansiering av prosjektet fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9679 20. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 96% (91/95) 4% (4/95) 44% (74/169)