Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68857

Sist oppdatert: 2017-05-21 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 287 S (2016-2017)

Beskrivelse: Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av ny leder i Personvernnemnda

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8935 22. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)