Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68847

Sist oppdatert: 2017-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 132 S (2016-2017), Innst. 414 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til1) godtakelse av forordning (EU) nr. 1077/2011 om opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer m.v.,2) inngåelse av avtale mellom EU og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein om deltagelse i Det europeiske byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer på området for frihet, sikkerhet og rettferdighet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9505 14. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 10% (10/98) 90% (88/98) 42% (71/169)
9506 14. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 91% (87/96) 9% (9/96) 43% (73/169)