Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68846

Sist oppdatert: 2017-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 135 S (2016-2017), Innst. 469 S (2016-2017)

Beskrivelse: Finansiering og utbygging av E39 på strekningen Kristiansand vest - Lyngdal vest i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9683 20. jun 2017 romertallene I og II. Ja 97% (90/93) 3% (3/93) 45% (76/169)
9684 20. jun 2017 Romertall III. Ja 96% (93/97) 4% (4/97) 43% (72/169)