Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68845

Sist oppdatert: 2017-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 134 S (2016-2017), Innst. 470 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samferdselspakke for Kristiansandsregionen i Vest-Agder, fase 1 - forlenging av bompengeordninga

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9677 20. jun 2017 Romertall I. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
9678 20. jun 2017 Romertall II. Ja 99% (90/91) 1% (1/91) 46% (78/169)