Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68844

Sist oppdatert: 2017-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 133 S (2016-2017), Innst. 471 S (2016-2017)

Beskrivelse: Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen - Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9680 20. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 99% (95/96) 1% (1/96) 43% (73/169)