Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68784

Sist oppdatert: 2017-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 127 LS (2016-2017), Innst. 369 L (2016-2017), Lovvedtak 111 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9341 9. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 91% (87/96) 9% (9/96) 43% (73/169)
9342 9. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 90% (87/97) 10% (10/97) 43% (72/169)