Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68725

Sist oppdatert: 2018-01-31 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:9 (2016-2017), Innst. 89 S (2017-2018)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10257 1. feb 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)