Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68722

Sist oppdatert: 2017-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:130 S (2016-2017), Innst. 395 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9386 9. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 10% (10/103) 90% (93/103) 39% (66/169)
9387 9. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)