Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68720

Sist oppdatert: 2017-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:132 S (2016-2017), Innst. 446 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om styrket spesialpedagogisk oppfølging i en inkluderende skole

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9532 14. jun 2017 Forslag nr. 3 på vegne av SV. Nei 3% (3/98) 97% (95/98) 42% (71/169)
9533 14. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
9534 14. jun 2017 Forslag nr. 2 på vegne av H og FrP. Ja 93% (90/97) 7% (7/97) 43% (72/169)
9535 14. jun 2017 Romertall I. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
9536 14. jun 2017 romertallene II og III. Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
9537 14. jun 2017 Romertall IV. Ja 53% (52/98) 47% (46/98) 42% (71/169)
9538 14. jun 2017 Romertall V. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)