Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68712

Sist oppdatert: 2017-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 124 S (2016-2017), Innst. 410 S (2016-2017)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene - Korporalsbrua i Sør-Trøndelag

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9682 20. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 99% (95/96) 1% (1/96) 43% (73/169)