Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68711

Sist oppdatert: 2018-03-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 126 L (2016-2017), Innst. 181 L (2017-2018), Lovvedtak 40 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10454 15. mar 2018 Forslag nr. 8 og 9 på vegne av SV. Nei 11% (11/100) 89% (89/100) 41% (69/169)
10455 15. mar 2018 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av A, SV og KrF. Nei 41% (41/99) 59% (58/99) 41% (70/169)
10456 15. mar 2018 Forslag nr. 2 på vegne av A, SV og KrF. Ja 58% (58/100) 42% (42/100) 41% (69/169)
10457 15. mar 2018 Forslag nr. 5 på vegne av A, SV og KrF. Ja 58% (58/100) 42% (42/100) 41% (69/169)
10458 15. mar 2018 Forslag nr. 6 på vegne av Sp. Ja 85% (82/96) 15% (14/96) 43% (73/169)
10459 15. mar 2018 Alternativ votering mellom innstillingen Stor bokstav A, romertall I Ny § 106 c første ledd og forslag nr.7 fra SV Ja 91% (91/100) 9% (9/100) 41% (69/169)
10460 15. mar 2018 Alternativ votering mellom innstillingen Stor bokstav A, romertall I Ny § 106 c første ledd og forslag nr.7 fra SV Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
10461 15. mar 2018 Alternativ votering mellom innstillingen Stor bokstav A, romertall I, Ny § 106 c tredje ledd og forslag nr.10 fra Sp Nei 40% (40/100) 60% (60/100) 41% (69/169)
10462 15. mar 2018 Alternativ votering mellom innstillingen Stor bokstav A, romertall I, Ny § 106 c tredje ledd og forslag nr.10 fra Sp Ja 60% (60/100) 40% (40/100) 41% (69/169)
10463 15. mar 2018 Forslag nr. 1 på vegne av A, SV og KrF. Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 41% (69/169)
10464 15. mar 2018 Stor bokstav A, romertall I Ny § 106 c sjette ledd Nei 42% (42/100) 58% (58/100) 41% (69/169)
10465 15. mar 2018 Forslag nr. 11 på vegne av Sp. Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)
10466 15. mar 2018 Resten av stor bokstav A Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
10467 15. mar 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
10468 15. mar 2018 Stor bokstav B. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)