Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68710

Sist oppdatert: 2018-03-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 125 L (2016-2017), Innst. 153 L (2017-2018), Lovvedtak 39 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10450 15. mar 2018 Romertall I, § 48 første ledd og § 128 første ledd Ja 86% (83/97) 14% (14/97) 43% (72/169)
10451 15. mar 2018 Romertall I, § 130 nytt fjerde ledd Ja 99% (99/100) 1% (1/100) 41% (69/169)
10452 15. mar 2018 Resten av romertall I, samt romertall II Ja 99% (96/97) 1% (1/97) 43% (72/169)
10453 15. mar 2018 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 99% (99/100) 1% (1/100) 41% (69/169)