Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68709

Sist oppdatert: 2017-05-01 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:141 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Torgeir Knag Fylkesnes om utnytting av matavfallsressursene og kloakkslam og enkelte andre forslag

Kategorier: Lenker:

Avstemninger