Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68651

Sist oppdatert: 2017-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:119 S (2016-2017), Innst. 392 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen om rett til pensjonsslipp på papir tilsendt i posten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9390 9. jun 2017 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Nei 43% (44/102) 57% (58/102) 40% (67/169)
9391 9. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 44% (45/102) 56% (57/102) 40% (67/169)
9392 9. jun 2017 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 49% (50/102) 51% (52/102) 40% (67/169)
9393 9. jun 2017 Romertall I. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
9394 9. jun 2017 Romertall II. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)