Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68650

Sist oppdatert: 2017-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:129 S (2016-2017), Innst. 393 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om å evaluere ordningen om at landets pensjonister og uføre i dag ikke får sine pensjons- og trygdeutbetalinger på papir

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9395 9. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)