Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68640

Sist oppdatert: 2017-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:120 S (2016-2017), Innst. 405 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om Kjeller flyplass

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9740 20. jun 2017 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
9741 20. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 10% (10/101) 90% (91/101) 40% (68/169)
9742 20. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)