Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68629

Sist oppdatert: 2017-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:104 S (2016-2017), Innst. 404 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø og Audun Lysbakken om å styrke eldreomsorgen gjennom kvalitetsbaserte bemanningsnormer, mer valgfrihet for eldre og en tillitsreform framfor målstyring

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9539 14. jun 2017 Forslag nr. 6 på vegne av KrF. Nei 10% (10/98) 90% (88/98) 42% (71/169)
9540 14. jun 2017 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av KrF. Nei 10% (10/98) 90% (88/98) 42% (71/169)
9541 14. jun 2017 Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp. Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
9542 14. jun 2017 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, KrF og Sp. Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
9543 14. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)