Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68593

Sist oppdatert: 2017-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 122 L (2016-2017), Innst. 291 L (2016-2017), Lovvedtak 85 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8970 23. mai 2017 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 33 og forslag nr. 1 fra A Ja 58% (59/102) 42% (43/102) 40% (67/169)
8971 23. mai 2017 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 33 og forslag nr. 1 fra A Nei 42% (43/102) 58% (59/102) 40% (67/169)
8972 23. mai 2017 Ny § 33 a Ja 59% (61/103) 41% (42/103) 39% (66/169)
8973 23. mai 2017 Resten av romertallene I-III, samtlige gjenstående paragrafer Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
8974 23. mai 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)