Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68589

Sist oppdatert: 2017-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 121 L (2016-2017), Innst. 307 L (2016-2017), Lovvedtak 86 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i valgloven (tidspunkt for vedtak om todagersvalg)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8984 23. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
8985 23. mai 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)