Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68586

Sist oppdatert: 2017-05-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 108 L (2016-2017), Innst. 333 L (2016-2017), Lovvedtak 94 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9122 1. jun 2017 Ja 97% (85/88) 3% (3/88) 48% (81/169)
9123 1. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 97% (88/91) 3% (3/91) 46% (78/169)