Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68574

Sist oppdatert: 2017-04-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: lovsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 259 L (2016-2017)

Beskrivelse: Spørsmål om avgradering av dokumenter i forbindelse med Stortingets behandling av Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8834 26. apr 2017 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra presidentskapets medlemmer Nybakk og Hansen Ja 54% (52/96) 46% (44/96) 43% (73/169)
8835 26. apr 2017 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra presidentskapets medlemmer Nybakk og Hansen Nei 46% (44/96) 54% (52/96) 43% (73/169)