Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68516

Sist oppdatert: 2017-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:84 S (2016-2017), Innst. 293 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Hugo Johan Bjørnstad, Odd Omland, Eirik Sivertsen og Karianne Tung om like konkurransevilkår for innenlandske og utenlandske aktører i lastebilnæringen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8977 23. mai 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 42% (43/103) 58% (60/103) 39% (66/169)
8978 23. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)