Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68493

Sist oppdatert: 2017-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 105 S (2016-2017), Innst. 294 S (2016-2017)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8975 23. mai 2017 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 10% (10/101) 90% (91/101) 40% (68/169)
8976 23. mai 2017 romertallene I, II, III og IV. Ja 94% (90/96) 6% (6/96) 43% (73/169)