Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68491

Sist oppdatert: 2017-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 82 L (2016-2017), Innst. 299 L (2016-2017), Lovvedtak 83 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8965 23. mai 2017 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 18% (18/102) 82% (84/102) 40% (67/169)
8966 23. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
8967 23. mai 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)