Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68490

Sist oppdatert: 2017-06-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 97 L (2016-2017), Innst. 309 L (2016-2017), Lovvedtak 97 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9162 2. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 6% (6/97) 94% (91/97) 43% (72/169)
9163 2. jun 2017 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.2 fra Sp Ja 94% (90/96) 6% (6/96) 43% (73/169)
9164 2. jun 2017 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.2 fra Sp Nei 6% (6/96) 94% (90/96) 43% (73/169)
9165 2. jun 2017 Romertall I, § 64 annet ledd Ja 58% (56/97) 42% (41/97) 43% (72/169)
9166 2. jun 2017 Romertall II Ja 94% (88/94) 6% (6/94) 44% (75/169)
9167 2. jun 2017 Resten av romertall 1 samt romertall 3 Ja 100% (93/93) 0% (0/93) 45% (76/169)
9168 2. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)