Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68489

Sist oppdatert: 2017-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 95 L (2016-2017), Innst. 415 L (2016-2017), Lovvedtak 124 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9438 13. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av SV og MDG. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
9439 13. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9440 13. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)