Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68486

Sist oppdatert: 2017-06-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 83 L (2016-2017), Innst. 328 L (2016-2017), Lovvedtak 96 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9154 2. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 88% (84/95) 12% (11/95) 44% (74/169)
9155 2. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 89% (81/91) 11% (10/91) 46% (78/169)