Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68484

Sist oppdatert: 2017-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 24 (2016-2017), Innst. 440 S (2016-2017)

Beskrivelse: Felles ansvar for felles fremtid - Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9608 15. jun 2017 Innstillingen refereres Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)