Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68480

Sist oppdatert: 2017-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 7:1 (2016-2017), Innst. 418 S (2016-2017)

Beskrivelse: Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9567 14. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)