Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68460

Sist oppdatert: 2017-05-21 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 5 (2016-2017), Innst. 295 S (2016-2017)

Beskrivelse: Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8949 22. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)