Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68454

Sist oppdatert: 2017-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 70 L (2016-2017), Innst. 310 L (2016-2017), Lovvedtak 87 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8995 29. mai 2017 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 14% (14/100) 86% (86/100) 41% (69/169)
8996 29. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 89% (88/99) 11% (11/99) 41% (70/169)
8997 29. mai 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 88% (82/93) 12% (11/93) 45% (76/169)