Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68450

Sist oppdatert: 2017-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 76 L (2016-2017), Innst. 296 L (2016-2017), Lovvedtak 98 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9194 6. jun 2017 Romertall I, § 4, ny § 4 a, § 12 Ja 88% (88/100) 12% (12/100) 41% (69/169)
9195 6. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9196 6. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)