Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68411

Sist oppdatert: 2017-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 4:1 (2016-2017), Innst. 311 S (2016-2017)

Beskrivelse: Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9569 14. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)