Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68409

Sist oppdatert: 2017-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:77 S (2016-2017), Innst. 434 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Torgeir Knag Fylkesnes, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide om sikring av egnet helikopterkapasitet for Hæren og videreføring av hovedbase for helikopter på Bardufoss

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9612 15. jun 2017 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av KrF, Sp, V og SV. Nei 22% (21/95) 78% (74/95) 44% (74/169)
9613 15. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)