Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68391

Sist oppdatert: 2017-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 67 S (2016-2017), Innst. 313 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9003 29. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)