Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68371

Sist oppdatert: 2017-05-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:76 S (2016-2017), Innst. 314 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Ketil Kjenseth om poliklinisk tilpasning av aktivitetshjelpemidler for barn og oppfølging på avstand

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9124 1. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og V. Nei 13% (12/96) 88% (84/96) 43% (73/169)
9125 1. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)