Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68364

Sist oppdatert: 2017-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:73 S (2016-2017), Innst. 334 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø, Heidi Greni og Stein Erik Lauvås om å få utarbeidet og lagt fram en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9324 9. jun 2017 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 43% (42/98) 57% (56/98) 42% (71/169)
9325 9. jun 2017 Romertall I. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
9326 9. jun 2017 Romertall II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)