Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68335

Sist oppdatert: 2017-05-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:5 (2016-2017), Innst. 297 S (2016-2017)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9112 1. jun 2017 Forslag nr. 1 - 4 på vegne av Sp. Nei 9% (9/97) 91% (88/97) 43% (72/169)
9113 1. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)