Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68235

Sist oppdatert: 2017-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 65 L (2016-2017), Innst. 319 L (2016-2017), Lovvedtak 90 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9008 29. mai 2017 Forslag nr. 2 på vegne av KrF og SV. Nei 43% (43/101) 57% (58/101) 40% (68/169)
9009 29. mai 2017 Det voteres alternativt mellom innstillingen stor bokstav A romertall I og forslag nr. 1 fra H, FrP og V Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
9010 29. mai 2017 Det voteres alternativt mellom innstillingen stor bokstav A romertall I og forslag nr. 1 fra H, FrP og V Ja 51% (52/101) 49% (49/101) 40% (68/169)
9011 29. mai 2017 Resten av stor bokstav A. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9012 29. mai 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9013 29. mai 2017 Stor bokstav B. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)