Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 68234

Sist oppdatert: 2017-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 64 L (2016-2017), Innst. 320 L (2016-2017), Lovvedtak 89 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9004 29. mai 2017 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 4% (4/101) 96% (97/101) 40% (68/169)
9005 29. mai 2017 Romertall I, § 34 andre ledd nytt fjerde punktum Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9006 29. mai 2017 Resten av romertall I, samt romertallene II til og med X Ja 64% (65/101) 36% (36/101) 40% (68/169)
9007 29. mai 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 65% (65/100) 35% (35/100) 41% (69/169)